Otevření moderního kravína ve Střezeticích

Téměř půlroční práce na moderně zrekonstruovaném kravíně ve Střezeticích byly dokončeny. Slavnostnímu otevření nechybělo stříhání pásky ani přípitek!

 

Zemědělské družstvo Všestary se nyní může chlubit nejmodernějším kravínem. Moderně zařízená budova je umístěna v obci Střezetice, v jejíž blízkosti se nachází nedávno zrekonstruovaná dojírna. Otevření se konalo 18. července 2018 v odpoledních hodinách, doprovázené malým pohoštěním a proslovem předsedkyně představenstva Ing. Moniky Nebeské.

"Děkuji panu Ing. Škeříkovi ze společnosti Boviline, s.r.o. za skvělou spolupráci při projektování stavby. Chtěla bych také pochválit společnost Aquastav Pardubice, s.r.o. za rychle a kvalitně provedenou práci, se kterou jsme byli nesmírně spokojeni! Velký dík patří i našim zaměstnancům a managerům, kteří se postarali o perfektní organizaci souběžných prací, které byly taktéž velmi důležité při rekonstrukci kravína." 

 Ing. Monika Nebeská

- předsedkyně představenstva Zěmědělského družstva Všestary

 

- slova předsedkyně představenstva Ing. Moniky Nebeské

slavnostní přestřihnutí pásky v kravíně ve Střezeticích

- přípitek zootechnika Martijna Lucase Veeninga a generálního manažera Jana Bruinsmy s projektantem celé stavby Ing. Václavem Škeříkem (zprava)

- společný přípitek slavnostního otevření

Dle slov zootechnika Zemědělského družstva Všestary - Martijna Lucase Veeninga, nabízí zrekonstruovaná budova komfortnější zázemí především díky rozlehlému a ucelenému prostoru, lepší ventilaci díky řešení bočních stěn v podobě vzdušných plachet a mnohem intenzivnějšímu osvětlení, ať už přirozeného nebo umělého, které má pro dojnice zásadní význam. Dodržení těchto podmínek přispívá nejen ke zvýšení celkové spokojenosti krav, ale i dlouhověkosti a celoživotní užitkovosti.

- krávy si samy mohou vyzkoušet drbadlo, které  se začne samo otáčet v momentě, kdy s ním zvíře přijde do kontaktu. Slouží nejen k čistotě srsti a zbavení parazitů, ale také stimuluje krevní oběh. Díky tomu jsou zvířata klidnější a v dobré psychické pohodě, což má zásadní význam pro dojivost.

- moderně zařízený kravín pojme k ustájení až 83 krav

- první krmení skotu 

- moderně zařízená budova kravína ve Střezeticích


          

          

 

Fotografie a videa: vlastní zpracování

Připojte se k našemu newsletteru

Nebo nás sledujte na Facebooku a Instagramu