Archeologové objevili polní opevnění z bitvy u Chlumu

Zástupcům Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se podařilo pomocí speciální technologie identifikovat přesnou polohu části bojiště prusko-rakouské války z roku 1866.

Výzkum měl za cíl lokalizovat a identifikovat rakouská polní opevnění pro dělostřelectvo, které vzniklo během válečného konfliktu.

- měření magnetometrem

Archeologové na začátku výzkumu věděli jen to, že se opevnění nacházelo přibližné mezi obcemi Chlum a Neděliště u Hradce Králové.

Nejprve bylo zapotřebí zanalyzovat terén a historické údaje. Následně došlo k vytyčení prostoru, který byl podroben speciálnímu měření pomocí magnetometru. Magnetometrie je geofyzikální metoda, která se zabývá studií magnetického pole Země a jeho anomálií a využívá se právě při detekci zahloubených či vypálených objektů.

Po několikahodinovém průzkumu se archeologům podařilo identifikovat prostor, kde bylo před více než 150 lety vybudováno polní opevnění pro pěchotu jako součást celého opevnění č. 3. Z opevnění pro děla byl nalezen pouhý kus pravého boku.

"Z měření byly identifikovány anomálie v podobě dvou rovnoběžných linií přesně ve tvaru odpovídajícímu známému předpisu. Měření potvrdilo možnost zkoumání těchto zaniklých objektů podobnými metodami. V budoucnu se tak stane stěžejním a průkopnickým způsobem, kterým bude možné zkoumat podobná místa legendárního bojiště z roku 1866 u Hradce Králové,“ uvedl archeolog hradecké univerzity Matouš Holas.

Na řešení výzkumu se podílel student univerzity Matouš Holas, spoluautorem studentského projektu je akademik Petr Hejhal. Tato měření byla součástí projektu specifického výzkumu s názvem Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Králové.

Rozhodující událostí prusko-rakouské války představovala krvavá bitva, která proběhla 3. července 1866 u Hradce Králové. Je považována za druhou největší bitvu 19. století, počtem bojujících vojáků vůbec za největší bitvu konanou na našem území - střetlo se v ní téměř 440 000 mužů. Válka skončila vítězstvím Pruska a podpisem mírové smlouvy v Praze dne 23. srpna 1866. Je vyjímečná především tím, že se nejednalo o dobyvačnou válku, ale bojovalo se o pozici velmoci v regionu.

- výzkumné práce argeologů univerzity Hradec Králové

Prusko-rakouská válka