Českých 100 Nejlepších 2023

Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius uspořádala již osmadvacátý ročník „Českých 100 Nejlepších“. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Dne 1. prosince se výsledky soutěže: žebříček nejlepších firem, osm oborových kategorií a také ocenění osobnostem „LADY PRO“ a „GENTLEMAN PRO“ staly veřejnými prostřednictvím celostátních médií. Detailní výsledky jsou také k nalezení na www.comenius.cz.

V letošním roce jsou kromě 100 nejlepších oceněny i společnosti a instituce 8 oborových kategorií, které mají bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel ČR, tzn.: Cestovní ruch & hotelnictví, Dynamický růst & stabilita, Strojírenství & Informační a komunikační technologie, Invence – nasazení – export – zisk, Stavebnictví & doprava, Zaměstnanost & výrobní družstevnictví, Životní prostředí - zemědělství - potravinářství, Zdraví – vzdělání – humanita.

Jedním z vrcholů soutěže je i ocenění sedmi mimořádných žen populárním titulem „Lady Pro“ a ani letos nechybělo ocenění „Gentleman Pro“, které letos získalo devět významných mužů.

Nedílnou součástí tohoto pátku bývá vždy konference na tradiční téma „Klíčové faktory úspěchu“, kde o své cestě za úspěchem hovoří pestrý výčet osobností, které mají k tomuto tématu po právu co říci. Konferenci bude možno si živě i ze záznamu shlédnout na webových stránkách www.comenius.cz.