Cibule ze Všestar se pěstuje v systému IPZ

Zemědělské družstvo Všestary pěstuje vysoce kvalitní cibuli s minimální zátěží agroekosystému. Ochrannou známku udělil předseda Zelinářské unie Čech a Moravy a předseda Svazu pro IPZ.

IPZ neboli Integrovaný systém produkce zeleniny představuje režim pěstování vysoce jakostní zeleniny, který dává přednost ekologickým metodám a minimalizuje vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Tento systém prosazuje snížení rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin. Zásady pro integrovanou produkci zeleniny jsou definovány v pravidlech, které slouží jako metodický návod. Pravidla pro IPZ jsou přísnější než u konvenčních zemědělců.

- Osvědčení IPZ pro Zemědělské družstvo Všestary

Základem tohoto systému je integrovaná ochrana vůči škodlivým organismům. Ta musí zahrnovat nejen preventivní opatření jako např. rotaci plodin v osevním postupu, používání zdravého osiva a sadbu vysoké kvality, výběr odrůd, které jsou rezistentní nebo tolerantní k chorobám či škůdcům, či provádění testů půdy. Důležité je také opatřetní přímé ochrany v podobě např. využívání systému monitorování výskytu škodlivých organismů, minimalizace chemických přípravků využitím aplikační techniky a kvalitních smáčedel, používání chemické ochrany proti škůdcům pouze v případě překročení limitu škodlivosti, preferování biologických prostředků a dodržování posklizňové a tržní úpravy zeleniny.

Důležitým předpokladem pro uplatnění systému IPZ je výběr vhodné půdy, substrátu, odrůd a pěstitelských technologií. Pěstitel musí dodržovat povinné zásady, obsažené v pravidlech IPZ. Mezi ně patří povinnost pěstitele vyznačit na mapě půdních bloků využívanou plochu a druh zeleniny pro integrované pěstování a seznam těchto bloků každoročně předat Svazu IPZ. Musí také pořizovat záznamy, dodržovat minimální objem výsevu či provádět rozbor půdy před výsevem.

Nastává přechodné období, ve kterém se uskutečňuje přeměna konvenčního pěstování na integrovaný systém produkce zeleniny, trvající 2 roky. Následně lze na návrh kontrolního orgánu přidelit pěstiteli Osvědčení o původu zeleniny vyprodukované v systému IPZ a povolení k používání ochranné známky IPZ na období od sklizně do konce následujícího roku.

Ochranná známka znázorňuje zeleno-oranžové logo s popisem Kontrolovaná zelenina z integrované produkce, která významně odlišuje pěstovanou zeleninu v tomto systému, oproti jiným způsobům. Jedná se o obchodní známku registrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou je pěstitel oprávněn používat a prezentovat tak zákazníkům splnění podmínek pro integrované pěstování vysoce kvalitní zeleniny ekologickou metodou s minimálními vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky na životní prostředí a zdraví lidí. Takto vypěstovaná zeleninna je pak chutnější, zdravější, bezpečnější, šetrnější k životnímu prostředí a také ryze česká, protože systém IPZ byl zaveden pouze pro produkty pěstované na území České republiky.

Zelinářská Unie Čech a Moravy (ZUČM) vede své členy k osvojování zásad integrované ochrany rostlin a integrované produkce zeleniny s ohledem na správnou zemědělskou praxi (GAP), bezpečnost potravin a současná environmentální opatření k ochraně životního prostředí.

Zdroj:

Pravidla pro integrovaný systém produkce zeleniny