Čtyři otázky pro Ing. Moniku Nebeskou, novou předsedkyni ZUČM

S jakými představami jste funkci předsedkyně ZUČM přijala? Na co se chcete zaměřit, co bude Vaší prioritou?

Představy o stavu tuzemského zelinářství jsem měla docela přesné, přece jen je s tímto oborem spjata celá moje profesní kariéra. A právě proto mi jeho osud není lhostejný a chci i osobním přičiněním přispět ke zlepšení podmínek pro domácí pěstitele zeleniny a propagaci našich produktů. To jde ruku v ruce s potřebou zvyšovat povědomí veřejnosti o kvalitě české zeleniny, o jejím významu pro zdraví a v neposlední řadě o nutnosti větší soběstačnosti v produkci zeleniny. Je totiž opravdu tristní, že spotřeba zeleniny v České republice je z domácí produkce pokryta jen asi z jedné třetiny. Zbytek dovážíme, a to i u takových komodit, pro které jsou u nás pěstební podmínky ideální, jako je např. cibule. Čím více jsme závislí na dovozu, tím zranitelnější jsme vůči cenovým výkyvům a tím více si zaděláváme na problémy se zásobováním domácího trhu. A podmínky pro zelináře jsou obtížné a proměnlivé, proto se podle našich odhadů pěstební plochy zeleniny letos ještě sníží o 5 %. Snižuje se tak i druhová rozmanitost našich polí a to má dopady na celý ekosystém. Je tedy hodně důvodů, proč za zelináře bojovat.

ZUČM má ve svých řadách řadu špičkových odborníků. Počítáte s jejich větším využitím a podporou?

ZUMČ je odborný zemědělský svaz, jehož úkolem je prosazovat zájmy prvovýroby ve vztahu k orgánům státní správy a profesním orgánům. Koordinujeme také spolupráci se zahraničními partnery, shromažďujeme a statisticky vyhodnocujeme data a údaje od pěstitelů zeleniny, zpracováváme odborné studie a prognózy, organizujeme vzdělávání členů, odborné exkurze atd. Z tohoto výčtu je zřejmé, že bez odborníků se neobejdeme. Rozhodně počítám s jejich aktivním zapojením, vlastně jednou z prvních věcí, kterou jsem po nástupu do funkce udělala, bylo vytvoření odborných pracovních týmů pro jednotlivé problematiky. Odborníky máme, pěstování zeleniny rozumíme a umíme ho. Od vlády potřebujeme stabilní, smysluplnou a dlouhodobou podporu, od veřejnosti potřebujeme zájem a věrnost našim produktům. Když se toto vše spojí, nemusíme mít strach, že z českých a moravských polí zelenina vymizí.

Jak si představujete spolupráci s Ovocnářskou unií ČR?

S Ovocnářskou unií ČR dlouhodobě spolupracujeme velice úzce. Nově jsme uvedli v život a představili veřejnosti nejen nový projekt, ale i logo s názvem „Ovoce a zelenina s rodokmenem“, jehož smyslem je poskytnout spotřebiteli produkční historii od semínka až po potravinu, aby tak měl větší možnost posoudit, jak kvalitní a jak zdravotně nezávadnou potravinu dostává.

Momentálně sedíte na několika židlích. Daří se Vám sladit požadavky tolika funkcí?

Vlastně jsem ty židle ještě nepočítala, ale je pravda, že je jich více: kromě předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy jsem i nadále předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a dalších zemědělských podniků, členka představenstva Zemědělského svazu ČR, členka dozorčí rady Agrární komory ČR a taky členka Rady Evropské organizace vlastníků půdy. Samozřejmě každá taková činnost má svoji váhu, svůj význam, frekvenci setkávání, jednání a z toho všeho vyplývající úkoly. Naštěstí mám obrovskou oporu v týmu spolehlivých a báječných kolegyň a kolegů s neuvěřitelnou energií a obrovským talentem, bez kterých bych byla ve svém vesmíru naprosto ztracena. Ale zemědělství je jen jedno, takže proč to obrazné přesedání vlastně počítat?

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc


Článek najdete v měsíčníku AGRObase na str. 16.