KLASA pro červenou cibuli ze Všestar

Unikátní potravina, která získala ocenění národní značkou kvality, udělovanou ministrem zemědělství ČR. K zakoupení je již dnes v Cibulové hale ve Všestarech.

Snad každý zákazník zpozoroval červenomodré logo ve tvaru písmene "a", umístěného na obalech spotřebních výrobků. Tato nejrozšířenější značka výjimečné kvality potravinářských a zemědělských výrobků - KLASA, je pro spotřebitele známá již od roku 2003. Co ale stojí za získáním tohoto prestižního ocenění?

Aby podnik mohl zveřejnit svůj úspěch ze získaného certifikátu, je zapotřebí splnit určitá kritéria. Ta jsou definována v Pravidlech pro udělování národní značky KLASA, která navrhuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), konkrétně oddělení marketingu a Odborná rada. V nich je např. uvedeno, že žadatel by měl společně s přihláškou předložit technickou dokumentaci výrobku, která by měla obsahovat parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti, doloženou posudkem z akreditované laboratoře. Výrobek musí především vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují svoji jedinečnost oproti běžně dostupným výrobkům na trhu. Samozřejmostí je také doložení platného certifikátu systému managementu jakosti nebo systému managementu bezpečnosti potravin.

Kontrolu kvality provádí dozorová organizace - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR (SVS). Mimořádné ocenění národní značky KLASA uděluje ministr zemědělství ČR. Tím však celý proces nekončí. Značka je udělována po dobu 3 let, poté může být po dodržení podmínek a kvality prodloužena. Držitel značky je povinen informovat o jakékoli změně oceněného výrobku. V případě závažného pochybení může totiž dozorová organizace značku kdykoli odebrat.

V současné době se národní značkou KLASA může pyšnit 969 produktů od 221 českých a moravských výrobců. Jedním z nich je i naše společnost VITAL Czech, s.r.o., která úspěšně získala v pořadí druhé ocenění této značky. Na červenou cibuli ze Všestar ji získala v květnu tohoto roku. Žlutá cibule se certifikátem chlubí již od roku 2017. Další certifikáty a více informací o společnosti naleznete ZDE.

       

Zdroj: