Monika Nebeská hovoří na téma Kvalita potravin v Česku

Na Žofínském fórum v Praze se hovořilo o aktuální situaci potravinářského průmyslu. Ministr zemědělství Miroslav Toman zmínil problematiku slevových akcí. Závěrečnou řeč pronesla Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary.

223. Žofínské fórum se konalo již tradičně v Žofínském paláci v Praze na téma Potravinářský průmysl z pohledu českého zákazníka. Nabídka, kvalita, cena. Úvodní slova pronesl Ministr zemědělství Miroslav Toman, který hovořil například o českých potravinách, dovozu masa, obchodních řetězcích, problematice slevových akcích či podpoře zemědělských produktů.

- ministr zemědělství Miroslav Toman

Závislost České republiky na dovozu vepřového a drůbežího masa se každoročně zvyšuje. Oproti loňskému roku vzrostl import vepřového masa o 5000 tun, u drůbežího masa je tomu podobně. Řekl Ministr Toman.

V souvislosti s dovozem také zmínil roli obchodních řetězců. Řešení vidí v zamezení praktik obchodních řetězců, jenž nutí české výrobce do nesmyslně nízkých cen, za které již nejsou schopni vyrábět zboží v požadované kvalitě.

Hovořil rovněž o slevových akcích, které neplánuje zrušit, ale vnést do nich určitý řád. K nastavení pravidel fungování bude předcházet diskuze s obchodními řetězci, kde se nabízí k řešení např. stanovení maximální výše slevy či omezení tištěné reklamy. Uvádí, že konkrétní výsledky by se mohly objevit začátkem příštího roku:

"Jen pro ilustraci, zatímco v roce 2007 se podíl zboží prodaného ve slevových akcích pohyboval na úrovni 30 %, loni to bylo už přes 50 %. Největší podíl zboží prodaného v akci, a to 80 %, je u másla či vajec."

Je nutné posílit konkurenceschopnost českých zpracovatelů v podobě investic do technologií, inovací či pro vývoj nových výrobků. Podpora zemědělských produktů a konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu (DT13) dosáhne 400 mil. Kč za rok 2018. Vyplacení finanční podpory se očekává pro 44 projektů, řekl Ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na téma potravinářský průmysl z pohledu českého zákazníka hovořili také Hynek Strnad, víceprezident Potravinářské komory ČR, Martin Šebestyán, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu či Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary. Ta zdůraznila, že se téma potravinářského průmyslu bezprostředně dotýká zemědělců, protože zastřešuje nejen prvovýrobu, ale i zpracování.

Dle Ing. Nebeské je z pohledu zákazníka nutné hovořit o koncovém prvku distribučního kanálu, tedy o obchodních řetězcích:

"Ty jsou fenoménem dnešní doby a nebojím se říci, že naši spotřebitelé v nich našli svůj ráj. Bohužel, spolupráce s obchodními řetězci nám dodavatelům řáj už tolik nepřipomíná. České zemědělství a potravinářství čelí tlaku zahraničních konkurentů, který je často zesilován právě politikou obchodních řetězců. Vyklidili jsme trhy a nyní bojujeme o získání ztracených pozic. Přitom by stačilo probudit zdravý patriotismus a upřednostňovat naše firmy, práci našich lidí, naše potraviny - užitek bychom z toho měli všichni. Jsem ráda, že ze strany současného vedení ministerstva zemědělství zaznívá jasně deklarovaný záměr podpořit české výrobce potravin a zvýšit spravedlnost v rozložení obchodních rizik mezi dodavatelem a obchodem."

- Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary

Ministerstvo zemědělství - tiskové zprávy

Žofínské fórum

Agrární obzor, 10/2018, str. 10-11