Navázání spolupráce s veterinární školou

Studenti střední odborné školy veterinární z Hradce Králové se nově vzdělávají v rámci odborné praxe v Zemědělském družstvu Všestary. Vyzkouší si např. asistenci u porodu telat či jejich poporodní péči.

Spolupráce mezi podnikem a školou přináší řadu přínosů. Podniku umožňuje poznat studenty přímo na pracovišti během studia, navázat kontakt s budoucími absolventy, případně je motivovat k nástupu do podniku. K usnadnění adaptace studentů jako nových zaměstnanců pomáhá také obeznámenost s podnikovými hodnotami.

ZD Všestary se stalo školním závodem

Rozvoj partnerství nepřináší přínosy pouze podnikům, ale pomáhá rovněž škole při zkvalitnění studia a především novým a stávajícím studentům. Díky nově nabytým poznatkům z praxe si tak studenti mohou zajistit širší uplatnění na trhu práce a získat jasnou představu o vysněném povolání.

Již v minulých letech se rozhodlo Zemědělské družstvo Všestary v součinnosti se Střední odbornou školou (SOŠ) veterinární k návázání spolupráce. Spokojenost na obou stranách přinesla novou myšlenku dlouhodobého partnertství na úrovni škola - podnik, proto dle pravidel Ministerstva zemědělství je od 1.1.2019 Zemědělské družstvo Všestary jmenováno školním závodem pro SOŠ veterinární z Hradce Králové.

Studenti SOŠ veterinární z Hradce Králové se tak pravidelně vzdělávají v rámci odborné praxe, kde si na vlastní kůži vyzkouší např. asistenci u porodu telat či jejich poporodní péči.

- podání kolostrální výživy je nezbytné pro narozená telata

- studenti mají možnost vyzkoušet si poporodní péči o telata

V minulém roce získalo Zemědělské družstvo Všestary ocenění Firma škole 2018 za významnou spolupráci a podporu střední školy při vzdělávání a odborné přípravě žáků. Ocenění udělil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán společně s předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radkem Jakubským v Kongresovém centru Aldis.