Ocenění pro Zemědělské družstvo Všestary

Děkujeme!

Historické okénko

“Rozhodující událost prusko-rakouské války představovala krvavá bitva, která proběhla 3. července 1866 na polích u Hradce Králové. Je považována za druhou největší bitvu 19. století, počtem bojujících vojáků vůbec za největší bitvu konanou na našem území - střetlo se v ní téměř 440 000 mužů.”

…a jsou to přesně ta stejná pole, o která se s úctou a respektem staráme nyní a rádi se také podílíme na již tradičních vzpomínkových akcích a rekonstrukcích.