Otevření moderního kravína ve Střezeticích

Téměř půlroční práce na moderně zrekonstruovaném kravíně ve Střezeticích byly dokončeny. Slavnostnímu otevření nechybělo stříhání pásky ani přípitek!

Zemědělské družstvo Všestary se nyní může chlubit nejmodernějším kravínem. Moderně zařízená budova je umístěna v obci Střezetice, v jejíž blízkosti se nachází nedávno zrekonstruovaná dojírna. Otevření se konalo 18. července 2018 v odpoledních hodinách, doprovázené malým pohoštěním a proslovem předsedkyně představenstva Ing. Moniky Nebeské.

"Děkuji panu Ing. Škeříkovi ze společnosti Boviline, s.r.o. za skvělou spolupráci při projektování stavby. Chtěla bych také pochválit společnost Aquastav Pardubice, s.r.o. za rychle a kvalitně provedenou práci, se kterou jsme byli nesmírně spokojeni! Velký dík patří i našim zaměstnancům a managerům, kteří se postarali o perfektní organizaci souběžných prací, které byly taktéž velmi důležité při rekonstrukci kravína."

Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva Zěmědělského družstva Všestary

- slova předsedkyně představenstva Ing. Moniky Nebeské
- slavnostní přestřihnutí pásky v kravíně ve Střezeticích
- přípitek zootechnika Martijna Lucase Veeninga a generálního manažera Jana Bruinsmy s projektantem celé stavby Ing. Václavem Škeříkem (zprava)

Dle slov zootechnika Zemědělského družstva Všestary - Martijna Lucase Veeninga, nabízí zrekonstruovaná budova komfortnější zázemí především díky rozlehlému a ucelenému prostoru, lepší ventilaci díky řešení bočních stěn v podobě vzdušných plachet a mnohem intenzivnějšímu osvětlení, ať už přirozeného nebo umělého, které má pro dojnice zásadní význam. Dodržení těchto podmínek přispívá nejen ke zvýšení celkové spokojenosti krav, ale i dlouhověkosti a celoživotní užitkovosti.

                                                      - moderně zařízený kravín pojme k ustájení až 83 krav

                                                                                  - první krmení skotu            

                                                                     - přemístění skotu do nového kravína