Ředitelka Monika Nebeská oceněna TOP 10 MANAŽER ROKU 2015

Již tradičně proběhl 23. ročník soutěže o Manažera roku 2015, konaný pod záštitou prezidenta republiky. Mezi deseti nejúspěšnějšími manažery v České republice, kteří získali toto prestižní ocenění, se umístila ředitelka Zemědělského družstva Všestary Ing. Monika Nebeská.  Akci pořádá Svaz průmyslu a obchodu, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Česká manažerská asociace.

Soutěž Manažer roku si klade za cíl objektivně a nezávisle ocenit nejlepší a nejvýznamnější manažerské osobnosti. Je prezentací moderních metod řízení, dosažených manažerských výsledků a jejich přínosů pro rozvoj podniku a české ekonomiky.

(zleva) vítězka TOP 10 MANAŽER 2015 Ing. Monika Nebeská, prezident České manažerské asociace Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., vítězka Manažer roku 2015 Ing. Radka Prokopová

V soutěži o Manažera roku se v roce 2015 zúčastnilo 70 finalistů. Soutěž je veřejná a úspěch v ní je podmíněn splněním několika kritérií. Předpokladem účastníka soutěže je např. osobní přínos na úšpěšnosti a rozvoji podniku, vysoká kvalifikace v oboru, využívání moderních metod řízení podniku či uplatňování etiky jednání v podnikání. Objektivnost v soutěži zajišťuje Řídící výbor, který provádí nezávislé posouzení účastníků. Ti jsou zároveň hodnoceni dvěma nezávislými komisemi. Hodnotitelská komise prověří informace na pracovišti soutěžícího a zpracuje podklady pro Národní komisi, která zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích.

V kategorii kategori TOP 10 Manažer roku získala toto prestižní ocenění ředitelka Zemědělského družstva Všestary Ing. Monika Nebeská. Ocenění Manažerka a Manažer roku převzali výkonná ředitelka a jednatelka Alca plast, s.r.o. Ing. Radka Prokopová a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Ing. Miroslav Dvořák. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 21. dubna 2016 v pražském Paláci Žofín. Organizátorem soutěže je Česká manažerská asociace.

Finalisté soutěže odpovídali na několik anketních Otázek. Toto jsou odpovědi zodpovězené Ing. Monikou Nebeskou.

Manažerské krédo: Člověk je tím, čemu věří.

1. Co považujete za svůj největší manažerský úspěch v roce 2015?

" Mimořádně úspěšná akce "Oslava Všestarské cibule a Nivy" byla příležitostí upevnit význam chráněného označení původu, založení obchodní a zemědělské společnosti Fytagro s.r.o. s představitelem starého šlechtického rodu Kinských."

2.  Jakým způsobem se snažíte zvýšit konkurenceschopnost Vaší společnosti/organizace?

" Vytvoření učící se organizace, která zajistí nutný posun v myšlení od pouhého řešení problémů, směrem ke schopnosti problém očekávat a tedy mu předcházet a používat ho jako zdroj v postupu vpřed. Jedná se o týmové učení, sdílení vizí, modely řešení, osobní kompetence a systémové myšlení."

3. V čem vidíte coutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

"Je to obrovská příležitost potkat se s výjimečnými lidmi a alespoň na chvíli nahlédnout do jejich životních i profesních příběhů a inspirovat se nejen ve své práci jejich nápady, zkušenostmi a zážitky".

Zdroje: